Как легализовать свидетельство о браке с иностранцем в других странах?

Легалізація шлюбу з іноземцем

Если вы планируете вступить в брак с иностранцем в Украине, то понадобится легализовать брачное свидетельство на родине супруга. Когда пара интернациональна, часто желателен его перевод на английский с его заверением нотариусом. В этой статье мы рассмотрим, какие методы легализации бумаг нам доступны.

  1. Апостиль – это печатка Министерства юстиции, удостоверяющая законность конкретной документации среди государств, составивших Гаагскую конвенцию. Речь идет об Австрии, Великобритании, Италии, Испании, Греции, Португалии, США, Франции, Швейцарии, Швеции (в общей сложности более 80). Период рассмотрения документов для проставления штампа составляет до 5 рабочих дней.
  2. Нотариально заверенный перевод – один из самых легких и быстрых способов. Он доступен, если между Украиной и государством, где необходимо узаконить оригиналы, подписан двусторонний договор о признании иностранных документов. Речь идет о странах ближнего зарубежья, Содружества независимых государств (сокращено СНГ).
  3. Консульская печать – это самый кропотливый способ узаконить свидетельство о супружестве. Консульскую легализацию требует не большое количество стран (например, Канада, Египет, ОАЭ, Китай и другие). Сперва бумаги нужно заверить в Министерстве юстиции и Министерстве иностранных дел, потом они передаются на рассмотрение персонально консулу. Только он уполномочен поставить печать, легализирующую документы.

Если вы не планируете тратить на получение свидетельства много сил, лучше запросить юридическую поддержку. Например, компания «Marriage in Ukraine» за 2-3 дня сделает вам свидетельство о браке, нотариально заверит его на любом необходимом языке. С marriageinukraine.com мгновенная легализация по доступной цене – это реально.

Як легалізувати свідоцтво про шлюб з іноземцем в інших країнах?

Легалізація шлюбу з іноземцем

Якщо ви плануєте вступити у шлюб з іноземцем в Україні, то, найімовірніше, знадобиться легалізувати свідоцтво про одруження на батьківщині свого чоловіка або дружини. Також, якщо пара інтернаціональна, часто необхідним стає переклад документу на англійську і його подальша легалізація. У цій статті ми розглянемо, які способи легалізації паперів доступні в Україні.

  1. Апостиль – це штамп Міністерства юстиції України, яка засвідчує легальність наданих документів у державах, які підписали Гаазьку конвенцію. Йдеться про такі держави як Австрія, Великобританія, Італія, Іспанія, Греція, Португалія, США, Франція, Швейцарія, Швеція та інші (загалом більше, ніж 80 країн). Термін розгляду документів для проставлення апостиля складає до 5 робочих днів. У разі подання документів їх власником або довіреною особою, апостиль, якщо уповноваженим особам міністерства достатньо інформації, проставляється в той же день.
  2. Нотаріально завірений переклад – один з найлегших і найшвидших способів легалізації. Він доступний, якщо між Україною та державою, в якій необхідно легалізувати свідоцтво, підписаний двосторонній договір про визнання іноземних документів. Йдеться зокрема про сусідні до нас країни та держави Співдружності незалежних держав (СНД).
  3. Консульська печатка – це найбільш кропіткий і довгий спосіб легалізувати свідоцтво про шлюб. На щастя, консульську легалізацію вимагає не велика кількість країн (наприклад, Канада, Єгипет, ОАЕ, Китай тощо). В чому полягає процедура? Перш за все свідоцтво про шлюб та інші документи необхідно завірити у Міністерстві юстиції та Міністерстві закордонних справ України, після чого папери передаються на розгляд консулу відповідної країни. Саме він уповноважений поставити печатку, яка й легалізує документи.

Якщо ж ви не плануєте витрачати на отримання свідоцтва багато сил і часу, то краще звернутись по юридичну допомогу. Наприклад, компанія «Marriage in Ukraine» за 2-3 дні зробить вам свідоцтво про шлюб і легалізує його будь-якою необхідною мовою. Шлюб з іноземцем за добу Львів з миттєвою легалізацією за доступною ціною – це реально.

driving without insurance ontario